Stel ons je vraag

Performance Optimalisation

Performance Optimalisation

Retailmarketing omvat meer dan het opbouwen van een marktpositie. Het gaat erom deze marktpositie zodanig op te bouwen dat deze op een duurzame manier winstgevend is. Daar helpen we je graag bij! We geven inzicht in de belangrijkste retail kengetallen en analyseren waar jouw verbeterpunten zitten. Vanuit marketing & sales kijken we naar de attractie- en transactiewaarde van winkels. Vanuit strategische winstgevendheid kijken we naar de online en offline kritische succesfactoren van de operatie. We doen dit o.a. met behulp van de retailmonitor en de Store 360 aanpak.

Retailmonitor

Als je weet hoe omzet opgebouwd wordt, weet je ook aan welke knoppen je moet draaien om deze te optimaliseren. Daarom werken wij met de retailmonitorformule: een modelmatige benadering van hoe omzet tot stand komt. De formule omvat de volgende onderdelen:

O = omzet: totale omzet van een retailer

VG = verzorgingsgebied: gebied waar de bezoekers van een winkel vandaan komen

UB = unieke bezoekers: het aantal unieke bezoekers van een retailer

BF = bezoekfrequentie: de frequentie waarmee unieke bezoekers gemiddeld de retailer bezoeken

C = conversie: het percentage van de bezoekers dat daadwerkelijk iets koopt

APK = artikelen per klant: het gemiddeld aantal gekochte artikelen per klant per aankoop

GAP = gemiddelde artikelprijs: de gemiddelde prijs van de artikelen van een retailer

We zullen deze onderdelen gezamenlijk invullen en bepalen waar jouw kansen liggen. De analyse is niet alleen geschikt op vestigingsniveau, maar werkt ook op ketenniveau en afdelingsniveau. De analyse kan verder gebruikt worden voor klantsegmentatie en het begrijpen en bestrijden van lost sales en kan natuurlijk ook door online retailers worden ingezet.

Store 360

Met deze aanpak kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de prestaties van een retailer. We kijken niet alleen naar de winstgevendheid maar ook naar de kritische succesfactoren van de operatie. Het trinity model vormt een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Dit model is gebaseerd op de gedachte dat er in de retail slechts drie factoren beheerd moeten worden, namelijk:

  1. Variabele activa: goederen – uitgedrukt in de gemiddelde voorraad tegen verkoopwaarde.
  2. Vaste activa: meters – uitgedrukt in m2 verkoopvloeroppervlakte (VVO).
  3. Menselijk actief: mensen – uitgedrukt in fulltime-equivalent.

Aanvullend kijken we naar de winkelprestaties vanuit het consumentenperspectief, de kenmerken van het verzorgingsgebied en of je als retailer het potentieel volledig benut. Voor het winkelperspectief maken we gebruik van de inzichten die we met onze Shopfeedback-tool verzamelen, maar het is ook mogelijk om deze inzichten uit jouw eigen omgeving te halen.

Klaar om jouw performance een boost te geven?

Neem contact met ons op